zpět na úvod  úvod
o nás o nás
kontakty kontakty
odkazy odkazy
fotky fotogalerie
spolupráce spolupráce
akce a výcvik akce a výcvik
diskuze diskuzní forum
aktuální zprávy z oboru on line zprávy


Cvičení kras 2003
O prvním víkendu nového školního roku, se uskutečnil již II. ročník součinnostního cvičení záchranných týmů Kras 2003 .
Hlavním pořadatelem cvičení je pan Ivan Mergl z Vodní záchranné služby Kladno II, jejíž členové se podíleli na organizaci a přípravě. Cvičení, nácviky i ostrá noční akce se uskutečnila v lokalitách Českého Krasu, konkrétně v lomech Velká a malá Amerika, Mexiko, Chlum, Alkazar. Využita byla také Tomáškova jeskyně. Počasí bylo během celé akce příznivé - slunné a téměř bez mraků. Cvičení bylo kvalitně připraveno a drobné vznikající nedostatky se organizátorům dařilo odstraňovat. Cvičení bylo tentokrát směřováno zejména pro lezecké skupiny, které měli možnost vyzkoušet si využití lanových technik v různých Cvičení se zúčastnily týmy: Hasičský záchranný sbor Metro, Lezecká skupina 73 vojenské záchranné a výcvikové základny z Rakovníka (Civilní ochrana), Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti (Český Kras), Speciální pořádková jednotka Policie ČR (Praha), záchranná brigáda kynologů, Vodní záchranná služba Český Krumlov, záchranný tým Help in Danger. Na průběh noční akce se přijeli podívat také studenti Vyšší zdravotní školy Medea z Prahy.
Cvičení bylo zahájeno srazem týmů v páteční podvečer v kempu Srbsko. Následoval přesun do společenských prostorů.
Večer byl vyhrazen přednáškám o Krizovém řízení (Ing. Roman Váňa) a o třídění raněných při hromadném neštěstí či přírodní katastrofě (MUDr. Ondřej Franěk). Následovala večeře a volný program. Sobotní denní program rozdělil týmy do dvou skupin. Speleologové připravili lanové cesty, které si mohli účastníci prakticky vyzkoušet. Základní - jednoduché lanové dovednosti v malých výškách se cvičili na osvědčeném, speleology často využívaném lomu Chlum. Druhou lokalitou byl lom Mexiko, kde byly dvě lanové cesty po svislé stěně dolů a nahoru. Obě trasy byly opatřeny "přepínkami", z nichž některé byly opravdu "záludné". Dále byla možnost vyzkoušet si lanové přemostění přes celý lom. Týmy Civilní ochrany, hasiči Metro a H.I.D. zahájily den na Mexiku, ostatní na Chlumu. Během dne pak došlo k prostřídání a odvážnější začátečníci měli možnost vyzkoušet si také přemostění.
Denní program byl ukončen brzkou večeří kolem 16:00. Že si organizátoři dali práci s přípravou se ukázalo během sobotního odpoledne, kdy měli některé týmy prezentovat své dovednosti při nečekaném "ostrém" výjezdu po tísňové výzvě.
Tým H.I.D. měl za úkol dostavit se do lomu Alkazar, kde se zranili dva horolezci na skále. Tento zásah byl předmětem zájmu médií. Další "ostrý" zásah čekal současně na týmy HZS Metro a Civilní ochrany, které měly za úkol vyprostit dva zraněné z Tomáškovy jeskyně. Kolem osmé hodiny večerní se týmy hromadně přepravily do vápenky nedaleko lomu Malá Amerika. Zde začalo společné noční cvičení. Úkolem týmů bylo vyhledat, ošetřit a transportovat zraněné systémem štol k jejich ústí, zde za pomoci lanových technik spustit postižené (i členy týmu) dolů k vodě, přeložit zraněné do člunů, přepravit je přes vodní plochu a po vyložení transportovat pomocí kladkostroje po strmém svahu vzhůru do zdravotnického stanu. Po té stejnou cestou zpět (u kladkostroje se týmy postupně střídaly) a pro nového pacienta. U spouštěcího stanoviště ze štol byly přítomni členové Speleologické záchranné služby, kteří dohlíželi na bezpečnost při spouštění. O velení celé akce se staral tým Policie ČR. V zákoutích jednotlivých štol bylo 10 figurantů s různě závažnými poraněními.
Akce byla ukončena kolem třetí hodiny ranní, kdy byl poslední figurant dopraven na místo určení.
Cvičení komplikovala skutečnost, že ve štolách nefungovalo rádiové spojení, tudíž bylo třeba improvizace při komunikaci. V nedělní poledne se týmy přesunuly do lomu Velká Amerika, kde byl připraven program ukázek na vodní hladině a nácvik pro potápěče. Speciální ukázky předvedla posádka armádního vrtulníku letecké záchranné služby z Plzně v samotném lomu. Ukázky obsahovali "výsadek" postižených z vrtulníku do vody a následné postupné vyzvedávání z vodní hladiny pomocí jeřábování, respektive pomocí upoutané osoby v podvěsu. Tyto ukázky uskutečnili vojáci během dne 2x. Speleologičtí potápěči cvičili vyhledání utonulého potápěče na dně lomu. Kynologové měli možnost vyzkoušet reakci psů na pobyt na plavidlech. Pro ukázky byly používány čluny VZS Kladno II a H.I.D.
Program trval do 16:00 kdy následovalo závěrečné vyhodnocení akce z pohledu organizátorů i jednotlivých týmů.

fotogalerie >>>
 © Help in Danger 2005