Úvod

KAPITOLA 1

ÚVOD (INTRODUCTION)

HISTORIE ROZŠÍŘENÉ PODPORY ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ (HISTORY OF ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT - ATLS)

0101. Existují výrazné rozdíly ve výskytu úrazů v různých zemích. V roce 1983 zemřelo na střelná zranění pouze 8 lidí ve Spojeném království. Ve stejném roce to bylo 53 lidí v Západním Německu, přibližně jeden člověk na milión obyvatel. Kanada měla stejný poměr s 20 úmrtími, ale ve Spojených státech amerických s populací 226 miliónů to bylo 10 838 lidí. Do roku 1994 toto množství vzrostlo na obrovské číslo 37 500 úmrtí jako následek zranění střelnou zbraní. Ve stejném roce mělo Spojené království s populací 58,5 miliónů 261 úmrtí způsobených střelnou zbraní. Není překvapující, že Američané mají větší zkušenosti se střelnými poraněními než například ve Velké Británii. V Americe také existuje geografický problém, nejbližší hlavní úrazové centrum může být vzdáleno 150 mil.

0102. V únoru 1976, chirurg, který řídil své vlastní letadlo, havaroval v kukuřičném poli v Nebrasce. Byl těžce zraněn, jeho žena se zabila, tři z jeho dětí měly kritická zranění a čtvrté dítě jenom malá poranění. Léčbu, které se dostalo jemu a jeho dětem, považoval za nedostatečnou a řekl: "Kdy~ mohu poskytnout lepší péči v poli s omezenými zdroji než jsme já a moje děti obdrželi v primárním zdravotnickém zařízení, je něco špatného se systémem a systém se musí ~měnit. "

0103. Jako důsledek této nehody, byla identifikována potřeba výcviku. S pomocí "Lincoln Medical Education Foundation" a "Emergency Medical Service" jihovýchodní Nebrasky byl navržen prototyp kurzu ATLS (Advanced Trauma Life Support).

0104. Projekt se rozvinul a byl přijat v roce 1979 "American College of Surgeons Committee on Trauma". Jako důsledek byl zřízen národní program úrazů s dalšími změnami. Původně se cvičili ti lékaři, kteří se běžně nezabývají úrazy, jako součást jejich každodenního života, ale nyní se očekává, že všichni lékaři budou schopni zvládnout pacienty s úrazem během fáze bezprostředně po úrazu.

0105. Kurzy ATLS nyní probíhají v mnoha centrech po celém Spojeném království. Tento kurs byl také modifikován v různých částech světa. V Austrálii se například stal kurzem včasného ošetřování těžkých traumat - Early Management for Service Trauma (ETMS) course.

0106. Ve Spojeném království jsou dopravní nehody nejčastější příčinou úmrtí v důsledku úrazu v době míru; to je stále ještě pravda ve většině států v Americe, ale podíl penetrujících úrazů (střelné rány a bodné rány) je mnohem vyšší. Ve Spojených státech a Austrálii jsou úrazové služby regionalizovány, všechny hlavní případy se vyhnou menším nemocnicím a jsou předány regionálním úrazovým centrům. To se všeobecně vzato netýká Spojeného království.

 

 

Úvodní zhodnocení a přístup

KAPITOLA 2

ÚVODNÍ Zhodnoceni A PŘÍSTUP (INITIAL ASSESSMENT AND MANAGEMENT}

CÍL (AIM)

0201. Po úspěšném zvládnutí této problematiky budeš schopen:

· rozpoznat správné pořadí, kterým se řídíme při hodnocení a ošetřování válečných poranění · rozumět podstatě primárního a sekundárního ošetření · provést úvodní zhodnocení a ošetření u zraněného

OŠETŘENÍ PORANĚNÍ (TRAUMA MANAGEMENT)

0202. Ošetřování poranění je náročné i v dobrém pracovním prostředí. V poli jsou podmínky pro ošetřování zraněných velmi vzdálené ideálnímu stavu. Může být tma, hluk, vlhko a chladno. Určitě bude nebezpečná situace a ty můžeš být unavený, hladový a můžeš být vyděšený.

0203. Trénink ti umožní reagovat automaticky bez ohledu na strach a okolní prostředí. Řečeno vojenskou terminologií potřebuješ dril (získat rutinu). V polních podmínkách - v boji, můžeš dělat, s minimálním psychickým úsilím to, co jsi se naučil v době míru.

0204. Pokud se zabýváš zraněnými, musíš brát v úvahu jejich ošetření ve 4 fázích:

  1. Prvotní ošetření Rozpoznat život ohrožující stavy ·
  2. Resuscitace Zabývat se život ohrožujícími stavy ·
  3. Druhotné ošetření Vyšetření od hlavy k patě ·
  4. Definitivní ošetření Speciální ošetření, přístup

PRVOTNÍ OŠETŘENÍ (PRIMARY SURVAY)

0205. Prvotní ošetření je nejdůležitější fází. Pro jednoduché zapamatování to je:

ABCDE

Airway and cervical spine control (zabezpečení dýchacích cest a kontrola krční páteře)

Breathing and ventilation (dýchání a ventilace)

Circulation and haemorrhage control (kontrola krevního oběhu a krvácení)

Disability (Displaced brain) or neurologícal status   (neurologické vyšetření)

Exposure depending on environment (škodliviny z prostředí)

0206. Provádět prvotní ošetření znamená:

· Airway and cervical spine control

Nerozptyluj se a nezabývej se jinými poraněními. Zabezpečení dýchacích cest musí mít prioritu. BATLS nedává stejný důraz na eventuální poranění krční páteře jako ekvivalentní civilní kurs (ATLS). Přesto musíš integritu krční páteře vzít v úvahu. Vždycky je jistější předpokládat zlomeninu krční páteře u zraněných s polytraumatem, zvláště tam, kde je zhmožďující poranění nad úrovní klíční kosti. Poté vezmi v úvahu:

· Breathing and ventilation

Podívej se na krk, zda je deviována trachea či zda krční žíly jsou rozšířeny. Podívej se na hrudník poraněného, zda se rovnoměrně rozepíná. Pokud je dýchání omezené:

Jaká je příčina? Dělej s ní něco!

Pamatuj, že ze všech úmrtí způsobených poraněním hrudníku, 25% zemře nevyhnutně a 85% by mohlo být zachráněno prvotním ošetřením.

Poté vezmi v úvahu:

· Circulation and haemorrhage control Samozřejmě, že se jedná o srdce a velké cévy, ale nejdůležitější je cirkulující objem. Krvácení musí být zastaveno pokud je to možné a cirkulující objem doplněn. Pamatuj, že hypovolémie je největším "zabijákem". Příliš mnoho obětí v polních podmínkách zemře z důvodu neadekvátní náhrady tekutin. Teprve nyní by j si měl vzít v úvahu:

· Disability or neurological status

Toto je jednoduché mini-neurologické AVPU vyšetření úrovně vědomí zraněného a stavu jeho zornic. Chceš vědět, zda zraněný je:

Alert (při vědomí) Voice responsive (reaguje na výzvu) Pain responsive (reaguje na bolest) Unresponsive (nereaguje)

Chceš také vědět, zda zornice jsou stejně velké, jakou mají velikost a zda reagují na světlo (známka ložiskového poškození mozku). V tomto okamžiku nemůžeš moc s neurologickým stavem udělat, je ale důležité zaznamenat současný nález, aby jeho případná změna mohla být zhodnocena později. Pamatuj, že úroveň vědomí nejen odráží neurologický stav, ale může být ovlivněna hypovolémií a hypoperfúzí.

· Exposure

V nemocnici, musí být dekontaminace úplná, ale v Roli 1 a 2(viz níže) může být omezena.

0207. Nezapomeň také mluvit na zraněného hned od počátku. Pacient při vědomí ti může sdělit hodně o svém dýchání a prokrvení mozku. Aby byl zraněný schopen mluvit, musí:

 

RESUSCITACE

0208. Resuscitace se provádí současně s prvotním ošetřením. Znamená nejen rozpoznání život ohrožujících stavů ale také jejich řešení hned při zjištění.

0209. Pokud je to možné, podej všem zraněným kyslík v maximálním množství obličejovou maskou a rezervoárem kyslíku. Zaveď minimálně dvě i.v. kanyly velkého průměru, 16 Gague je nejmenší přípustná velikost.

Zhodnoť resuscitační úsilí tím, že budeš sledovat u zraněného fyziologické parametry. Ty zahrnují:

· Počet dechů (Respiratory kate).

· Počet tepů za minutu a rytmus (Pulse kate And rytem).

· Krevní tlak (Blood pressure).

· Charakter pulsu (Pulse pressure).

· Diurézu (Urinary output).

· Arteriální krevní plyny (pokud je dostupné zařízení k měření) (Arterial blood gases).

0210. Během této fáze vezmi v úvahu zavedení močového a nasogastrického katetru.

Jakmile úspěšně zakončíš primární ošetření a resuscitaci můžeš přistoupit k druhotnému ošetření.

DRUHOTNÉ OŠETŘENÍ (SECONDARY SURVAY)

021 1. Druhotné ošetření můžeš provádět, jakmile je stav zraněného stabilizován. Pamatuj, že zranění mají záda a boky stejně tak, jako čelo, hýždě, stejně jako hlavu a množství jamek - ať už přirozených nebo jako důsledek poranění. Musíš postupovat systematicky, jít krok za krokem, od hlavy až k patě. To zahrnuje:

· kůži hlavy a klenbu lební · obličej a bázi lební

· krk a krční páteř · hrudník

· břicho · pánev

· ostatní části páteře a končetiny · neurologické vyšetření

0212. Nezapomeň na jamky. Každé ústí či otvor vyšetří prst, světlo nebo rourka.

 

 

KONEČNÉ OŠETŘENÍ (DEFINITIVE CARE)

0213. V přední linii se budeš zřídka zabývat konečným ošetřením. To je většinou vhodně umístěno do zadní linie. Přesto je důležité si uvědomit, že konečné ošetření formuje čtvrtou a finální fázi BATLS. Stejně tak je důležité si zapamatovat, že pokud nebudeš provádět prvotní ošetření a resuscitaci správně, konečné ošetření může být v rukou válečné pohřební služby.

ZÁVĚR (SUMMARY)

Bez ohledu na to, kde jsi, pamatuj - že když přistupuješ ke zraněnému, měl bys odpovědět sám sobě na následující otázky:

Jsou dýchací cesty průchodné? Dýchá poraněný?

Je přítomno život ohrožující zevní krvácení?

Důsledný, systematický přístup k prvotnímu ošetření je nejdůležitější pro přežití a záchranu zraněného.