MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE 2000

PRO KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI

  Zásady

 

Základní neodkladná resuscitace - nad 8 let věku

 

Ø     postup podle schématu ABC.

Ø     rychlé přivolání pomoci (ZZS).

Ø     neztrácet čas dlouhým vyhledáváním tepu.

Ø     poměr dechů a tepů výhradně 2:15 (při 1 i 2 zachráncích).

Ø     menší a pomalejší dechové objemy:

                                                           10ml/kg během 2 sekund z plic do plic.

                                                           7 ml/kg během 2 sekund ručním dýchacím přístrojem.

Ø    jednotná frekvence umělých tepů 100/min.

Ø    samotná masáž hrudníku je lepší než žádná resuscitace!.

Ø     stabilizovaná poloha na boku.

Ø     převzetí postiženého lékařem.

L. Bossaert - výkonný ředitel Evropské rady pro resuscitaci

 MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE 2000

PRO KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI

  Zásady

Rozšířená neodkladná resuscitace

 

Ø     postup podle schématu ABCD

Ø     přístup přizpůsobit místním podmínkám

Ø     RYCHLÁ DEFIBRILACE – konvenční vlnou (stejnosměrný výboj) 200,200,360J

-        bifázickou vlnou 150J

Ø     INTUBACE TRACHEY – další kontrola správné polohy rourky: sledování ETCO2 sledování SpO2

Ø     VSTUP DO KREVNÍHO ŘEČIŠTĚ: žíly nebo kostní dřeně: adrenalin, vazopresin

 

Nižší význam léků: lidokain-trimekain, amiodaron


MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE 2000

PRO KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI

  Zásady

 

Mezinárodní směrnice 2000 pro používání automatizovaných externích defibrilátorů (AED) pracovníky ZZS a prvními zachránci na místě.

 

 

Ø     Časná defibrilace   do 5 min. mimo nemocnici

                                               do 3 min. v nemocnici                       je nejúčinnější

Ø     Realizace časné defibrilace vyžaduje zapojení nelékařů

Ø     První zachránce = vycvičená osoba jednající nezávisle uvnitř lékařem kontrolovaného systému  

Ø     Všichni pracovníci v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči musí být vycvičeni v používání defibrilátoru

Ø     Každý sanitní automobil/vrtulník vybavený pro převoz kardiálně nemocných musí vézt defibrilátor a pracovníka vycvičeného pro jeho použití

Ø     Uvažovat o vytvoření programu „Veřejný přístup k defibrilaci" pokud to vyžaduje výskyt komorových fibrilací v oblasti

 

Provedení defibrilace do 5 minut nemůže splňovat Záchranná služba.

Provedení defibrilace do 5 minut může splnit blízký záchranář vzhledem k dostupnosti automatizovaných defibrilátorů.

 

(důraz na přístup veřejnosti k defibrilaci – Public Access Defibrillation)

 

Doporučení pro podání VASOPRESSINU je jednou z nejdůležitějších a nejzajímavějších novinek v Guidelines 2000.  Vasopressin je mocný vasokonstriktor (v dávkách značně přesahujících jeho fysiologické hladiny). Vasopressin zdvojnásobuje mohutnost účinku adrenalinu ale ne jeho vedlejší účinky. Vasopressin je uznán za léčivo kategorie IIb (přijatelné - ne nebezpečné - podporované dobrými důkazy - "fair evidence"). Jeho podání je jednorázové vzhledem k poločasu 10 - 20 minut (adrenalin 3-5minut). Pokud není klinická odpověď na vasopressin dovoluje schema (je přijatelné) vrátit se k adrenalinu - po 5 -10 až 20 minutách. Stejně je možno podat znovu Vasopressin (kategorie - Indeterminate)

Nová kategorie léků a posupů - pro které zatím nebyly získány důkazy dvojitě slepou nebo j. podobně významnou studií : do kategorie INDETERMINATE - NEURČENO - patří: lidocain pro VF/VT, adrenalin (!) a výše uvedené znovupodání vasopressinu. Pro tyto postupy není opora ve studiích.

Další poznámky farmakologické - strana 177:

 • Adrenalin - třída indeterminate - neurčeno - 1 mg iv bolus každých 3 - 5 minut. Jestliže tento postup selže, je možné dát vyšší dávky (přijatelný postup, ale není doporučeno: je vzrůstající množství důkazů, že takový postup může být škodlivý).

 • Vassopresin je doporučen jen pro VF/VT. (Není podpora pro užití při asystolii nebo elektromechanické dissociaci). Není žádných důkazů o významu opakovaných dávek Vasopresinu (viz výše).

 • Antiarytmika :

  • třída indeterminate - neurčeno (lidocain) nebo

  • IIb (amiodaron - 300 mg iv. bolus - "dávka pro srdeční zástavu". jestliže se VF/bezpulsová VT opakuje, má se zvážit další dávka 150mg). 

  • Magnesium sulfát 1 - 2 g iv při  polymorfní VT (torsades de pointes) a suspektní hypomagnezémii

  • Procainamid 30 mg/min při refrakterní VF (maximální dávka 17mg/kg.) je přijatelný ale nedoporučený postup: prolongovaná doba podání je nevhodná při řešení srdeční zástavy.

 


Resuscitace u dětí věk 1 měsíc - 8 let (rozdíly)

Poměr stlačení hrudníku a dechů: 5:1

Po 20 cyklech ( něco více než 1 minuta) kontrola stavu.

Přivolání ZZS

Resuscitace u novorozenců - rozdíly

Poměr  stlačení hrudníku a dechů  3:1

Přednost má technika, při níž zachránce objímá rukama hrudník, takže dlaně jsou vzadu, a palci stlačuje hrudník.

Stlačení hrudníku o 1/3.


Ilustrace k pojmu phone fast (volej tj. o kvalifikovanou pomoc rychle) - asi do 8 let a phone first t.j. volej nejdříve.

Záleží také na příčině stavu: pokud je dušení, platí phone fast. Je li příčinou fibrilace komor tj. kolaps je náhlý - phone first.