Upozornění občanůmNa základě vyhlášky Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva č. 380/2002 Sb., budou, počínaje měsícem říjnem 2002, každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin spuštěny sirény po celé ČR.

Tato pravidelná aktivace jednotného systému varování bude sloužit k ověření provozuschopnosti, čímž by se mělo snížit procento eventuelních závad. Opakované spuštění by mělo zjistit, která zařízení nejsou funkční a tak zjednat jejich nápravu. To vše by mělo přispět k lepší připravenosti těchto zařízení v rámci ochrany obyvatelstva.

V minulosti docházelo ke spuštění sirén 2x ročně, nyní to bude 12x ročně.