Dne 2.10.2001 byl zahájen na území ČR technický proces

přepojení tísňového volání na linku 150 ze sítí mobilních telefonů na krajská operační střediska Hasičského záchranného sboru ČR v souladu s krajským uspořádáním.

Příjem a odbavování tísňového volání z mobilních telefonů sítě Eurotel a Radiomobil na krajská operační střediska Hasičského záchranného sboru urychlí přenos informací mezi občany a základními složkami integrovaného záchranného systému.