Zákon o dobrovolnické službě je na světě

[Vojtěch Tutr] 1. 7. 2002


Za mezník v historii českého dobrovonictví můžeme považovat 1. leden 2003, kdy začíná platit zákon o dobrovolnické službě. V minulých dnech totiž diskutovaný návrh parlament projednal, senát schválil, pan prezident podepsal a také již právě vyšel ve sbírce zákonů v částce 82/2002 jako zákon c. 198/2002 Sb. že dne 24. dubna 2002 pod názvem:

"Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)".


Záměrem zákona bylo zejména vymezit dobrovolnickou službu, kterou bude stát za určitých podmínek podporovat. Komentář k návrhu si můžete přečíst zde.

Zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2003. Na tento příští rok má již Ministerstvo vnitra navržen nový dotační titul - podpora dobrovolnické služby, ale záleží na schválení tohoto titulu a hlavně na naplnění této kolonky penězi. Musí také ještě vzniknout komise při ministerstvu vnitra, která bude akreditovat vysílající organizace, jak s tím znění zákona počítá.

Na zákoně je ještě práce více než dost, protože teprve praxe ukáže, jaké činnosti bude možno podle zákona vykonávat a tedy financovat jejich režii že státních dotací a kolik organizací získá akreditaci a jak s ní naloží a kolik dobrovolníků bude ochotno podstoupit všechny formální procedury.

Pro mnoho dobrovolníků se nic na jejich situaci nezmění - nakonec je to v některých případech i v jejich zájmu, aby nemuseli procházet zbytečnými administrativními procesy. Důležité je ale to, že v určitých případech dává dobrovolníkovi možnost získat určité výhody - jako je hrazení zdravotního a sociálního pojištění státem apod. Ulehčí také práci organizacím pracujícícm s dobrovoníky, které si budou moci ušetřit kličkování mezi dosud platnými předpisy, které pojem dobrovolnictví a dobrovolník neznají.

webmaster